Gitaarles aan kinderen

Kinderen heb je in alle soorten en maten. Er is dus niet één methode te bedenken die voor allemaal te gebruiken is. Zelfs de maat gitaar moet zorgvuldig gekozen worden. De maten gaan van 1/8 tot 4/4. Veel gebruikt voor kinderen zijn de 1/2 en de 3/4 gitaar.

Voorop staat voor mij dat de leerlingen plezier beleven aan het gitaarspelen en aan de les. Het is daarom erg belangrijk om ze zo snel mogelijk iets aan te leren wat leuk klinkt.

Niet iedereen gaat even snel vooruit. Ik houd daar natuurlijk rekening mee zodat niemand iets hoeft te spelen wat hij of zij niet kan.

3 Jesse Hulshof

Leeftijden

Met jonge kinderen, 6 – 7 jaar, is de les voornamelijk gericht op kennismaking met het instrument en de muziek. Liedjes zingen, ritmes tellen/klappen, eenvoudige kinderliedjes op de gitaar spelen, leren om thuis te oefenen. De nieuwe stukjes bereiden we altijd goed voor zodat de leerlingen die thuis alleen nog maar hoeven te herhalen (trainen) wat ze in de les hebben geleerd.

Vanaf een jaar of acht (groep vijf) zijn de kinderen al een stuk verder met bijvoorbeeld rekenen. Vanaf die leeftijd kun je ook uitleggen waarom een ritme is zoals het is en hoe je zelfstandig kan leren tellen. Ook worden er iets hogere eisen gesteld aan de techniek. Kinderen komen zelf al vaak met liedjes of stijlen die ze willen spelen.

In de middelbare schoolleeftijd bepalen de leerlingen steeds zelf meer welke muziek ze willen spelen. Ik haak daar op in door hun eigen inbreng te verweven met het lesprogramma.

Oefenen!

Het is erg belangrijk dat de kinderen thuis regelmatig oefenen. In het begin hebben ze daarbij vaak wat hulp of in ieder geval stimulans nodig van het thuisfront. Voor een beginner is vijftien minuten oefenen per dag voldoende maar het is wel de bedoeling dat de oefentijd binnen een half jaar groeit naar een half uurtje per dag. Een vaste tijd helpt hierbij vaak om het vol te houden.